Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
797,39
Begin

Monteur Steigerbouw

Bevoegdheden:
De certificaathouder is bekwaam steigers te monteren, aanpassen en demonteren onder leiding van een 1e Monteur Steigerbouw/ Voorman Steigerbouw.

Kennistoetsen

  • Deze toets bestaat uit … vragen
  • Je moet 80% van de vragen goed hebben om te toets te halen
  • Je hebt 4 minuten de tijd om een vraag te beantwoorden
  • Wanneer je de toets hebt gestart, zul je deze af moeten maken.

  • Deze toets bestaat uit … vragen
  • Je moet 80% van de vragen goed hebben om te toets te halen
  • Je hebt 4 minuten de tijd om een vraag te beantwoorden
  • Wanneer je op de knop “Begin toets” hebt geklikt, moet je alle vragen in één keer beantwoorden. Alle vragen die je niet beantwoord, zullen als fout worden beschouwd.
  • Je kunt niet terug naar vorige vragen
  • Op het einde krijg je een overzicht met welke antwoorden je goed had, en welke er fout waren.

The Yellow Academy