1.1 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO’S

Steigers zijn onlosmakelijk verbonden met de bouw en industrie. Waar zouden deze sectoren zijn zonder steigers? Een goede steiger zorgt voor een veilige werkplek op hoogte en een wezenlijke verlichting van het werk. Maar aan de andere kant brengt het opbouwen, gebruiken en afbreken van een steiger grote gevaren met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn:

 • vallen vanaf de steiger
 • geraakt/getroffen/geklemd worden door materieel of materialen
 • vallen bij het beklimmen en afdalen van de steiger
 • geraakt/getroffen/geklemd worden bij laad en loswerkzaamheden
 • de werkplek niet kunnen verlaten als gevolg van het ontbreken van, of onvoldoende vluchtwegen.

Genoemde ongevalsoorzaken betreffen steigermonteurs en gebruikers van een steiger. Maar ook derden kunnen slachtoffer worden van een falende steigerconstructie. Dit kan gaan om:

 • bezwijken of omvallen van een steiger door een verkeerd/te licht ontwerp, onjuiste opbouw of overbelasting
 • getroffen worden door van de steiger vallende voorwerpen/materialen.

Er zijn vier factoren die tot onveiligheid kunnen leiden:

 • Een ontoereikende voorbereiding, o.a. ten aanzien van berekening, constructietekeningen, deugdelijkheid en duurzaamheid van de steiger.
 • Een verkeerde keuze van de samenstellende onderdelen van de steiger.
 • Een onjuiste, onvolledige of slordige montage van de steiger.
 • Een onjuist gebruik van de steiger, niet overeenkomstig het programma van eisen, o.a. ten aanzien van overbelasting en ongeautoriseerde veranderingen van de steiger.

Van deze vier factoren hangt dus de veiligheid van de steiger af en daarmee de veiligheid van monteurs, gebruikers en personen in de directe omgeving. Deze aspecten komen verder in het boek nadrukkelijk aan de orde. Volg je de Richtlijn Steigers dan wordt de kans op ongevallen aanzienlijk verkleind.

Zoals de titel van deze paragraaf aangeeft zijn er ook gezondheidsrisico’s, in het bijzonder voor de steigermonteur die te zwaar en te vaak tilt. Ook hierop gaat de Richtlijn Steigers in, met inbegrip van een aan- en afvoersystematiek van materialen, die het fysieke werk behoorlijk kan verlichten.

The Yellow Academy